Dziecięca Przyroda w teorii

Dziecięca Przyroda w praktyce

Dziecięca Przyroda w badaniach

Motto: Przywróćcie prawo pierwszeństwa takim wartościom jak:
odczuwanie, przeżywanie, tworzenie, rozumienie, uspołecznienie, miłość i życie.

Celestyn Freinet


2011: Jan Amos Jelinek [ o stronie ] [ pomoc ] [ współpraca ] [ napisz e-mail ]