MAPA GEOGRAFICZNA POLSKI
Pomoce:

Założeniem zajęć nie jest zwiedzanie Polski, a raczej zapoznanie się z jej wyglądem na mapie. Skojarzeniem, że w Polsce są góry i morze, są jeziora i rzeki. Wszystko to można wyczytać z mapy. To właśnie mapa jest głównym zagadnieniem.

Aby zapoznać dzieci z poszczególnymi warstwami mapy warto zastosować technikę kalkowania.

Chcąc wykonać tę czynność na stole trzeba zwrócić uwagę na największą wadę tej techniki. Obie kartki (wzór i czysta karta) trzeba trzymać cały czas sztywno. Dzieciom jest trudno zrealizować to w praktyce, dlatego można wyposażyć dzieci w specjalne okienka (foliówka formatu a4 z wyciętym jednym okienkiem), które zabezpieczą ich czynność przed znieszktałceniem.

zdjęcie zdjęcie

Na początku dzieci wykonują kalkę konturów Polski (mapa konturowa do druku).

zdjęcie zdjęcie

Następnie po omówieniu krajobrazu Polski (warto posługiwać się zdjęciami przyklejanymi na dużą wisząca mapę) przedstawiamy dzieciom jak Polskę przepływają rzeki. Po każdym takim omówieniu dorosły może przykleić kartkę do szyby (okna) po to by dzieci mogły swoje konturowe mapki przykładać do okna i zerkać gdzie na ich mapach płyną rzeki (mapa rzek do druku).

zdjęcie zdjęcie

Oprócz rzek w Polsce są również miasta... (mapy: bez nazw miast do druku, z nazwami miast do druku).

zdjęcie zdjęcie zdjęcie

Teraz należy zaznaczyć regiony geograficzne Polski (mapa geograficzna do druku, mapa geograficzna do druku bez kolorów dla drukarek czarno-białych).

zdjęcie zdjęcie
zdjęcie

Gdy mapa została już omówiona, a dzieci mogły przykładać swoje mapy do map wywieszonych na oknach, można teraz poprosić by same pomalowały na swojej mapie wszystkie te wcześniej omówione - tak jak to ma miejsce na "prawdziwej" mapie geograficznej.

zdjęcie zdjęcie

Po zapoznaniu dzieci z mapą należy wprowadzać (drogą uszczegółowienia) najważniejsze miasta Polski - gdzie są, nad jaką rzeką leżą, z czym się kojarzą, itp.


do góry
[strona główna] [zamknij to okno]
[drukuj]